Päätoimittajakuva, Marja Kasanen, Kollega-lehti.
Editorial portrait of Marja Kasanen for Kollega-magazine.